Αναγέννηση Μέσω Χρόνου, 

Regeneration Through Time

Sound Installation

Pierides Museum and Foundation, Larnaca, Cyprus